…med eller utan fiber?

Allting har sina fördelar och sina nackdelar.

Vi i Örsås/Revesjö fiberförening är övertygade om att fiberanslutning av varje enskilt hushåll har framtiden för sig. Vår åsikt är att fördelarna mer än väl uppväger nackdelarna. Vi har gjort ett par listor på vad vi tycker är bra respektive dåligt så att du kan bilda dig en egen uppfattning.

Har du egna argument för eller emot är vi glada om du delar med dig, så att vi alla kan ta ett så underbyggt beslut som möjligt. Skicka oss ett meddelande via vår kontaktsida så visar vi upp dina tankar här!

Det går också bra att kommentera här nedan!