Våra leverantörer

Örsås/Revesjö Fiberförening har några leverantörer för att få verksamheten att fungera.

Under tiden som nätet projekterades och byggdes köpte vi tjänster av SLL  De var  totalleverantör av alla de fysiska förutsättningarna för att våra nätverkskopplingar skall fungera. Alla rör/slangar som ligger nedgrävda i marken, alla grå skåp som står utspridda utmed vägkanterna och i naturen, alla fiber som är dragna i rören, ja, i stort sett allt det vi kan ta på har SLL varit med och sett till att det kom på plats. Vill du veta mer om SLL så titta gärna in på SLL’s webbplats.

När all kabel var nedgrävd och ihopkopplad var det dags att använda fibernätverket till något. Att skicka TV-signaler, koppla upp oss mot Internet och att prata i telefon. Allt detta kallas för tjänster. Örsås/Revesjö Fiberförening har tecknat ett avtal med två olika leverantörer av detta.

Telefoniuppkopplingen och Internetanslutningen kommer från Net@Once i Växjö

TV-kanalerna kommer från Sappa, som ligger i Göteborg.

Mera info kommer, sidan är bara påbörjad!