Fördelar

 • Du får ett lägre totalpris för tjänsterna Tv, telefon och bredband
 • Möjlighet till bättre tv
 • Hyra film hemifrån
 • Snabb och säker kommunikation med datorn
 • Fastighetens värde ökar, underlättar generellt vid försäljning
 • En faktura för hela grundtjänsteutbudet
 • Mindre risk att Tv, telefon, dator skadas av åska
 • Öppnar för möjligheter att fjärrövervaka fastigheter med kamera och larm
 • Ger möjlighet till framtidstjänster inom sjukvård, hemtjänst
 • Kommunen satsar 19,5 miljoner på ett stamnät tillsammans med oss
 • Staten satsar 100 tals miljoner på att vi ska få fiberanslutning
 • För femte generationens mobilnät krävs fiberanslutna lokala basstationer
 • Du slipper TV-antenner och att ta bort snö ur parabolen
 • Det finns fler fördelar, denna lista gör inte anspråk på att vara komplett!