Nackdelar

  • Det behövs installationsarbete med att montera en omvandlare från fiber till kopparkabel, det krävs även att man kopplar telefonen och omvandlaren.
  • Du ansvarar för grävningen av ett dike från ”markeringspinnen” utanför tomtgränsen in till din fastighet där du vill att fibern ska komma in i huset.
  • En fast anslutningskostnad (engångsavgift)
  • Den årliga medlemsavgiften (idag 100kr)
  • Du som bara har telefon, de fria kanalerna i marksänd Tv och inte har behov av Internet kommer antagligen att få betala mer i månadsavgift.