Hurra! Ljus i tråden!

Nu är det besvärliga felet i vårt fibernät lagat och klart!

Felet berodde på ett par fiberkablar som hade svetsats ihop på ett felaktigt sätt.

Om du har fortsatta problem med din internetanslutning (eller TV-visningen) är det första som kan tänkas hjälpa att starta om de olika boxarna. Kontrollera att alla lampor som skall lysa faktiskt lyser.

Har ändå problem? Ring till supporten på Net@Once, telefon 0771 – 40 44 00. TV-kanalerna är det Sappa som har hand om, telefon 0774-444 744.

Nu får vi snart ny Kommunikationsoperatör!

Nu till årsskiftet så är det dags för byte av leverantör av tjänster i vårt fibernät. Under de gångna fem åren har Net@Once gjort jobbet som kommunikationsoperatör och varit leverantör av ett gruppavtal med både internet, TV och telefon.

Nu har vi förhandlat fram ett nytt gruppavtal för samma tjänster. I framtiden heter motsvarigheten till N@O: Zitius!

Zitius hanterar allt som har med våra fiberledningar att göra. De ser till att det finns ljus i våra fiber, de har öppnat upp för en massa leverantörer i vårt nät, inte bara Telia som är Zitius moderbolag.

Vi hoppas att övergången till det nya skall gå så smidigt som möjligt.

Vi har fått några frågor som vi har letat upp svaren på, här kommer dom:

 1. Behöver vi säga upp avtalet med Net@Once? När skall det göras i så fall?
  Svar: Har du bara det grundläggande avtalet, basutbudet, behövs ingen uppsägning av ditt avtal med Net@Once! Har du beställt extratjänster som högre internethastighet, nummerpresentation på telefonen eller flera TV-kanaler behöver du kontakta din leverantör för att säga upp dessa avtal .
  Telefonnummret till Net@Once och Sappa hittar du på sidan för supportnummer
 2. Skall vi säga upp avtalet med Sappa?
  Svar: Det är samma som med N@O, det behövs ingen uppsägning av TV-tjänsterna hos Sappa. Har du beställt extra TV-kanaler eller andra tjänster hos Sappa skall du kolla att dessa blir uppsagda. Telefonnummer hittar du på sidan för supportnummer.
 3. Vad händer om det inte fungerar med uppstartet av allt det nya?
  Svar: Vi har fått garantier av Zitius att allt skall vara klart senast den 1/1 2019.
 4. När börjar arbetet med byta leverantör?
  Svar: Vi har ännu inget specifikt datum. Vi vet att Zitius börjar med utbytet av boxar inom en snar framtid. Styrelsen har möte med Zitius i början av november och kommer att veta mer specifikt efter det. Då meddelar vi så snart vi kan här på hemsidan!
 5. Hur skall jag göra med installationen av den ny boxen/boxarna?
  Svar: Idagsläget har du två (eller om du inte valt TV-tjänster, bara en) boxar. Bägge dessa boxar är oanvändbara efter årsskiftet. Efter bytet av kommunikationsoperatör kommer det att se litet annorlunda ut. Du kommer att använda två, alternativt tre boxar. Det är medieomvandlare, router och en eventuell TV-box. I avtalet med Zitius ingår byte av medieomvandlaren. Du kan själv välja placering av router och TV-box, installationen är enkel. Zitius kommer att kontakta dig i god tid när det är dags för att byta din box.
 6. Vad behöver jag göra för att det skall gå så smidigt som möjligt?
  Svar: Komma överens om en tid med installatören när de ringer. Företaget som kontaktar dig är Bredbandsgruppen i Mölndal. Om din nuvarande box sitter krångligt till så skall du plocka bort saker som står i vägen, möbler etc.
 7. När skall jag beställa flytt av mitt telefonnummer?
  Svar: Vänta med att beställa flytt av din telefon tills det att allting är installerat och klart. Telefonoperatören behöver klara besked om vilken fiber de skall använda, och det vet vi först när det nya nätet är klart, senast den 1/1.

Vi har störningar på vårt nät!

De senaste dagarna har NetAtOnce drabbats av driftstörningar på grund av bland annat åskväder i Borås-trakten. Tyvärr har det även drabbat oss. NetAtOnce arbetar med problemet och hoppas att lösa det snart. Följ gärna utvecklingen på NetAtOnce’s webbplats. Vi återkommer med mer infå så fort vi får någon!

På NetAtOnce’s webbplats nämns ordet överbelastningsattack. Computer Sweden har en beskrivning på vad det innebär.

Nu är det ruskigt bråttom med de nya avtalen!

Örsås/Revesjö Fiberförening har beslutat sig för att byta kommunikationsoperatör.

Det innebär att det gamla avtal som vi haft med Net@Once slutar att gälla vid årsskiftet. Ett nytt avtal behöver skrivas under av alla medlemmar.

Du har nyligen fått ett brev, eller ett e-postmeddelande som innehåller ett avtal som behöver vara underskrivet och hos oss (Örsås/Revesjö Fiberförening) så snart det bara går!

I samband med att det nya avtalet träder i kraft händer en del saker. Det viktigaste är att alla som inte har ett gällande avtal då förlorar sin internetuppkoppling. TV:slocknar och telefonen slutar att fungera (om de har de tjänsterna via internet). Det är alltså viktigt att du läser och väljer hur du vill ha det efter årsskiftet!

Har du inte fått brevet med avtalet (eller e-postmeddelandet) kan du ladda ner det här på webbplatsen via följande länk:

Länk till nya tjänsteavtalet

Länk till en förklarande text till det nya avtalet

Anledningen till att det är så bråttom är att det är många led bakom ditt avtal med föreningen som skall göra en massa jobb innan bytet till ny kommunikations operatör kan bli verklighet. Ju mer info vi kan förse den nya operatören, Zitius, med, desto riskfriare blir övergången.

Du kan välja mellan olika alternativ, läs mer om det i den förklarande texten!

Nu är det bråttom!

Örsås/Revesjö Fiberförening har beslutat sig för att byta kommunikationsoperatör.

Det innebär att det gamla avtal som vi haft med Net@Once slutar att gälla vid årsskiftet. Ett nytt avtal behöver skrivas under av alla medlemmar.

Du har nyligen fått ett brev, eller ett e-postmeddelande som innehåller ett avtal som behöver vara underskrivet och hos oss (Örsås/Revesjö Fiberförening) den 18/6 (ja, inom en vecka!).

Anledningen till att det är så bråttom är att det är många led bakom ditt avtal med föreningen som skall göra en massa jobb innan bytet till ny kommunikations operatör kan bli verklighet. Ju mer info vi kan förse den nya operatören, Zitius, med, desto riskfriare blir övergången.

Du kan välja mellan olika alternativ, läs mer om det i mailet  (eller brevet)!

 

Vi skall få ny kommunikationsoperatör!

Örsås/Revesjö FiberFörening har beslutat att använda en ny kommunikationsoperatör i sitt fibernät.
För dem som inte har haft möjligheten att sätta sig in i detaljerna eller kanske inte kunde komma till den extra stämma som hölls den 5 februari vill vi försöka berätta vad det innebär.

VAD ÄR EN KOMMUNIKATIONSOPERATÖR

Först: Vad är en kommunikationsoperatör?
Jag hittade en bra liknelse på en webbplats som heter Öppna Stadsnät. Den lyder så här: Nätägaren (dvs Örsås/Revesjö FiberFörening) har byggt en flygplats, kommunikationsoperatören driver flygplatsen och ser till att alla flygbolag (tjänsteleverantörerna) får flygtider och att planen kan landa och hämta och lämna resenärer.

Kommunikationsoperatören är den del av organisationen som ser till att det finns ljus i våra kablar, att det finns tjänster (Telia, NetatOnce, Bahnhof etc) att köpa, kort sagt gör det möjligt att använda våra fiberkablar.

VARFÖR BYTA?

ÖRFF (Örsås/Revesjö FiberFörening) valde från begynnelsen att använda Net@Once i Växjö som kommunikationsoperatör i vårt fibernät. Vi har ett avtal som sträcker sig över 5 år.

Avtalet har en uppsägningstid på 12 månader och tiden för sista uppsägningsdatum närmade sig i slutet på 2017. ÖRFF:s styrelse började se över vilka kommunikationsoperatörer som finns tillgängliga på marknaden och fann att det var ett begränsat urval. Styrelsen började formulera de krav vi ville ställa på vår kommunikationsoperatör för att sedan begära in information från berörda företag.

Styrelsen bedömde det som att frågan om byte av kommunikationsoperatör inte var en fråga som styrelsen ensam kunde ansvara för, utan beslöt att säga upp avtalet med Net@Once för omförhandling och att bjuda in fler företag för att presentera sina lösningar.

Efter granskning av de alternativ som var tillgängliga kom styrelsen fram till att vi hade två alternativ, dels att stanna kvar hos vår nuvarande kommunikationsoperatör Net@Once, eller att byta till Zitius.

Inbjudan till extra stämma gick ut, och vid denna stämma presenterade två företag sina alternativ. Net@Once och Zitius fick lika möjligheter att tala för ‘sin sak’, varefter stämman var redo att jämföra och ta beslut.

Stämman diskuterade, och valde att utse Zitius som kommunikationsoperatör för nästkommande avtalsperiod.

VAD INNEBÄR BYTET?

I korthet: Billigare, större ubud, bättre teknik och bättre utrustning.

Styrelsen har förstått att det finnas en del orosmoment i beslutet att byta kommunikationsoperatör. Styrelsen kan inte offentliggöra avtalet med Zitius, det är en sekretessbelagd handling. Därför kan vi ännu inte vara helt klara med priser och annat innehåll.

 • Priset:
  För det kollektiva basutbudet blir det billigare än tidigare.
 • Utbudet:
  Valet av Zitius innebär att vi får tillgång till flera stora (och mindre) tjänsteoperatörer, även Net@Once.  Örsås/Revesjö FiberFörenings medlemmar kan välja att vara en del av det kollektiva basutbud som ÖRFF tecknar avtal om, eller att välja tjänsteoperatör bland de som finns i Zitius portal. Det kommer alltid att vara betydligt billigare att välja det kollektiva basutbudet än att köpa dessa tjänster separat. Zitius levererar en portal (i praktiken en webbsida) där du kan välja vilken tjänst/tjänsteleverantör du vill.
 • Teknik:
  Zitius kommer att byta ut den utrustning som finns i våra noder. ÖRFF har två noder i nätet. Den utrustning som finns där ombesörjer distributionen av tjänster i fibernätet. Det fungerar litet som en telefonväxel, fast för fiber.
 • Utrustning i hemmen:
  De fiberomvandlare och TV-boxar som finns i vårt nät i dag kommer att behöva bytas ut. Det är frågan om de vita boxar som sitter på väggen hemma hos medlemmarna och de svarta TV-boxarna som sitter i närheten av TV:n. Zitius kommer att sköta om utbytet av den vita boxen inne i hemmet. TV-boxarna byter vi enkelt själva genom att bara flytta nätverkskabeln från den gamla till den nya. De enskilda medlemmarna behöver i övrigt inte göra något alls, utom att komma överens om lämplig tid och vara tillgänglig när det dags för bytet. Naturligtvis kommer det bli ett avbrott just vid utbytet, men det är utlovat att det skall hållas till ett minimum.

Ytterligare information kommer någon gång efter sommaren!

Glada Påskhälsningar från Styrelsen
Örsåd/Revesjö FiberFörening

Välbesökt extrastämma genomförd!

Det kom riktigt många deltagare till extrastämman på måndagskvällen den 5/2. Härligt att uppleva ett sådant engagemang!

Stämmans uppgift var att ta ett beslut om vilken kommunikationsoperatör vi skall ha i vårt fibernät de närmast kommande åren. Valet stod emellan att behålla den KO vi haft sedan nätet startades, Net@Once, eller att välja en ny. Fiberföreningens styrelse hade arbetat fram ett nytt alternativ, Zitius (dotterbolag till Telia). Båda dessa företag bereddes tillfälle att presentera sina alternativ.

Efter en engagerad diskussion var det dags för omröstning. Zitius bedömdes vara det bättre alternativet och fick det övervägande antalet röster.

Förändringen kommer att ske i anslutning till det kommande årsskiftet.

Vi återkommer med mer detaljerad information om vad bytet av kommunikationsoperatör innebär i praktiken. Det kommer inte att bli någon prishöjning trots förbättringar i utbud och teknisk utrustning, tvärtom en sänkning med ca 30:-/mån.

Tack för en stark uppslutning!

Med vänliga hälsningar/
Styrelsen
Örsås/Revesjö Fiberförening (ÖRFF)