Glöm inte årets viktigaste stämma!

Den 24 maj kl.19.00 är det dags för fiberföreningens stämma,

som kommer att vara i Karkashults bygdegård.

För att säkerställa föreningens fortlevnad så behöver vi  förnya styrelsen, då flera önskar sluta efter sex års arbete.

Vi hoppas att det finns några som är intresserade att hitta möjligheter med nya tjänster och andra idéer. Vi behöver ny energi i styrelsen!

Så är du intresserad eller vet någon som skulle passa, hör av dej.

Nytt telefonnummer!

Sedan en tid har vår telefon varit ur bruk. Det beror på att vi hade valt en lösning som var mindre bra. Vi hade ett kontanktkort som vi bara använde som automatisk telefonsvarare. Ett kontantkort måste ‘laddas’ med några kronor varje år för att vara aktivt. Vi (läs: jag) lyckades varje år glömma bort att ladda det i rätt tid, och då får vi skaffa nytt kort, nytt telefonnummer och prata in nytt meddelande, samt lära sig nya koder. Klumpigt, alltså.

Vi pratade med vår telefonileverantör och de hjälpte oss att lösa problemet en gång för alla. Numera så har vi ett abonnemang som inte behöver förnyas en gång om året!

Du hittar vårt nya telefonnummer på sidan för kontakta oss.

Kom gärna till årsstämman, det finns mycket viktigt att lyssna till och tycka till om!

Årsstämma

 Den 24 maj kl.19.00 är det dags för fiberföreningens stämma,

som kommer att vara i Karkashults bygdegård.

För att säkerställa föreningens fortlevnad så behöver vi  förnya

styrelsen, då flera önskar sluta efter sex års arbete.

Vi hoppas att det finns några som är intresserade att hitta

möjligheter med nya tjänster och andra idéer. Vi behöver ny energi i styrelsen!

Så är du intresserad eller vet någon som skulle passa, hör av dej.

 

 

Strömavbrott i Svenljunga/Holsjunga

Det har varit ett stort strömavbrott som påverkade Svenljunga-Holsjunga på kvällen tisdag den 26:e januari. Allt blev svart!  Nu har i alla fall jag fått tillbaka både ström och internet! Vattenfall meddelade på sin telefonsvarare att de arbetade på det och skulle vara igång vid 22:30-tiden. Strömmen kom vid 21:30-tiden och internet var uppe igen vid 22-tiden. Det kan vara så att din mediabox behöver startas om (den vita på väggen, Inteno på magen). Dra ut strömkabeln, vänta någon minut och sätt i den igen. Gör samma sak med TV-boxen när mediaboxen kommit igång, det tar några minuter.

Får du inte fart på din anläggning igen är det dags att ringa Net@Once. De har telefon 0771-40 44 00.

Kallelse till möte om ledningsrätt

När vi byggde vår fiberanläggning fick alla markägare skriva på ett markavtal. Juridiken styr om så att detta markavtal gäller mellan fastighetsägare och fiberförening.

Du som bara har din egen fiberledning nedgrävd på tomten behöver inte tänka på detta.

Svenljunga kommun behöver ha en annan juridisk styrning på det hela. De vill ha det som kallas ledningsrätt på de delar av vårt nät som servar kommunen. Ledningsrätt innebär i korthet att markavtalet följer fastigheten i stället för fastighetsägaren.

Vill du läsa mer om ledningsrätt så har Lantmäteriet en utmärkt webbplats som berättar mer!

Mötet som hålls 21/1  kl 16:00 i Karkashults bygdegård är den förrättning som måste hållas för att omvandlingen från markavtal till ledningsrätt skall kunna bli av.

Det är i första hand avsett som en möjlighet för de fastighetsägare som har kommunens ledning på sin mark, för att de skall ha möjlighet att räta ut eventuella missförstånd.

Dagens konstruktion med markavtal innebär att när/om din fastighet byter ägare behöver markavtalet skrivas om, med mycket administration som följer med. När vi arbetar med ledningsrätt följer ‘markavtalet’ med fastigheten i stället för med fastighetsägaren.