Kategoriarkiv: Okategoriserade

TV-kanalerna räddade!

Telia gav igår besked om att förhandlingarna med sin leverantör av en del av TV-utbudet är klara.

Vi får behålla de kanalerna som fanns med i originalutbudet med ett undantad: NFL Networks. Detta är tragiskt för de som älskar amerikansk fotboll, vi hoppas att så få som möjligt påverkas.

TV-Kanalerna kan komma att ändras

För de medlemmar som har valt att ta del av tjänsterna som levereras genom föreningens gruppavtal har vi fått följande information:

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler. Om de inte kommer överens finns det risk för att vi inte längre får ta emot vissa kanaler från och med den 1 juli.

telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar de också vilket innehåll du får istället, och ger svar på vanliga frågor.

Vårt TV-paket heter Lagom.
Kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10 och NFL Networks är det som riskerar att försvinna ur vår tablå.

Svart i rutan!

Nu har det hänt för första gången med Telias TV-tjänst! Det är svart i rutan!

Vi har varit i kontakt med Telia och de ber oss avvakta en stund. Det är lagt en felanmälan och vi väntar på att det skall hända något.

Vill du hålla kollen på hur det går med felanmälan kan du följa den på:

https://vastragotaland.zmarket.se/privat

I övre raden finns det en knapp som är märkt Driftinformation.

Där skall du kunna hitta information om hur det går med reparationen!

Nu är våra sidor nya!

Det tog ett tag , men nu hoppas vi (och tror) att det är riktig och rätt information vi ger på våra sidor.

Hittar du något fel så är vi riktigt tacksamma om du låter oss veta det. Använd formuläret på vår hemsida! Detsamma gäller om du saknar något!

Vi passar på att påminna om att det är snart dags för årsstämma i föreningen. Alla medlemmar är riktigt välkomna!

Vi träffas i Karkashults bygdegård den 20:e maj klockan 19:00

Årsmötesdags!

Kallelse och dagordning till årsmöte
Örsås/Revesjö Ekonomisk Fiberförening
Plats: Karkashults BygdegårdTid: kl: 19.00  
Datum: 2019-05-20 Alla medlemmar välkomna!  

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av ordförande vid stämman.
 • 3. Val av sekreterare vid stämman.
 • 4. Godkännande av röstlängden.
 • 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • 6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • 7. Fastställande av dagordningen.
 • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 • 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 • 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 2019 & 2020.
 • 13. Val av ordförande.
  • Nuvarande ordförande Frank Bekamp till 2019
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  • Nuvarande ledamöter Marie Oscarsson, Mats Lundberg och Ove Nyberg valda till 2019.
  • Nuvarande ledamöter Maria Andersson, Ingela Robertsson och Ingegerd Sjöqvist valda till 2020.
 • 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  • Nuvarande revisorer är Lars-Åke Larsson till 2020 och Harald Johansson till 2019. 
 • 16. Val av valberedning lägst två och högst fem personer, vara en skall vara sammankallande.
  • Nuvarande valberedning är Jerry Jonsson och Åke Olsson, sammankallande är Lennart Torstensson
 • 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före stämman:
 • 18. Mötets avslutande.

Välkomna!