Kategoriarkiv: Okategoriserade

Årsmötesdags!

Kallelse och dagordning till årsmöte
Örsås/Revesjö Ekonomisk Fiberförening
Plats: Karkashults BygdegårdTid: kl: 19.00  
Datum: 2019-05-20 Alla medlemmar välkomna!  

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av ordförande vid stämman.
 • 3. Val av sekreterare vid stämman.
 • 4. Godkännande av röstlängden.
 • 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • 6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • 7. Fastställande av dagordningen.
 • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 • 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 • 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 2019 & 2020.
 • 13. Val av ordförande.
  • Nuvarande ordförande Frank Bekamp till 2019
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  • Nuvarande ledamöter Marie Oscarsson, Mats Lundberg och Ove Nyberg valda till 2019.
  • Nuvarande ledamöter Maria Andersson, Ingela Robertsson och Ingegerd Sjöqvist valda till 2020.
 • 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  • Nuvarande revisorer är Lars-Åke Larsson till 2020 och Harald Johansson till 2019. 
 • 16. Val av valberedning lägst två och högst fem personer, vara en skall vara sammankallande.
  • Nuvarande valberedning är Jerry Jonsson och Åke Olsson, sammankallande är Lennart Torstensson
 • 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före stämman:
 • 18. Mötets avslutande.

Välkomna!

Nyfiken på Viasat Film?

Du som har valt att ansluta dig till gruppavtalet får en extra bonus kommande vecka! Under vecka 11, det vill säga den vecka som börjar den 11:e mars kommer Viasat Film att köra frivisning. Passa på, nu kan du testa gratis en hel vecka! Du behöver inte ladda in något nytt, det är bara att bläddra i kanallistan så hittar du filmkanalerna!

Mera info: Kanalerna finns på kanalplatserna mellan 50 och 55!

Ny kommunikations-operatör i trafik!

Nu är det inte längre Net@Once som är vår kommunikationoperatör. Det är i stället Zitius.

Det betyder att i stället för att ringa till Net@Once vid alla typer av fel i leveransen av dina tjänster är din tjänsteoperatör du skall ringa till.

Är du delaktig i gruppavtalet betyder det att du skall ringa till Telia, deras telefon är 90200. I bland är det ganska svåra köer där, men vi har märkt att de är riktigt bra på att bedöma väntetiden.

Har du valt att inte använda gruppavtalet ringer du till din tjänsteleverantör, beroende på vilken du har valt. Var uppmärksam på att du kan ha olika tjänsteleverantörer för bredband, TV och telefoni.

Det är viktigt att felanmälningar kommer in via tjänsteleverantörerna. Det är de som har störst erfarenhet om vilka fel som skall åtgärdas av vem.

Fiberföreningen kan inte hantera enskilda felanmälningar. Föreningen behöver däremot veta så mycket som möjligt om hur vårt gemensamma nät fungerar. Använd gärna formulären för felanmälningar här på hemsidan och berätta vad du har problem med. Glöm inte bort att anmäla felet till din tjänsteoperatör också!

Plåster på såren!

Vår förhoppning om att övergången till ny tjänsteleverantör i vårt gruppavtal skulle vara helt smärtfri kom på skam! Det är flera medlemmar som har haft mer eller mindre krångel under övergången. Fiberföreningen (läs Frank, vår ordförande) har haft många och ingående samtal med inblandade leverantörer.

Resultatet av dessa samtal har blivit över förväntan bra! Vi har förhandlat fram en kompensation i form av en månads fri leverans av de grundläggande tjänsterna. Din nästa räkning kommer alltså vara en månadskostnad billigare.

Har vi otur kan det bli så att rabatten inte hinner med till andra kvartalsräkningen, men var lugn, den kommer!

Har du fortfarande problem med din nya anslutning?

Nu närmar vi oss slutet på övergången till vår nya fiberanslutning.
Vi behöver samla ihop de som fortfarande har problem med sin anslutning. En samlad lista med de problem som inte är åtgärdade skall skickas till berörda leverantörer så att de kan åtgärdas så fort som möjligt.

Har du fortfarande problem med med dina tjänster (Bredband, Telefoni, TV) så behöver vi få veta följande:
Vilken eller vilka tjänst/er är berörda: Bredband, TV, Telefon
Hur yttrar sig problemet? (Beskriv så noggrant som möjligt)
Har du varit i kontakt med någon kundtjänst? Vilken?
Ditt namn:
Din adress:
Din fastighetsbeteckning:
Ditt personnummer:
Skicka dessa uppgifter via mail till: anslutningsproblem@orff.se

Det finns ett formulär för att fylla i uppgifterna. Det är det enklaste sättet att säkerställa att du kan få din anslutning att fungera så fort som möjligt.

Formulär

Har du problem med din anslutning?

Från och med 1/2 är vår tjänsteleverantör för Örsås/Revesjö Fiberförenings gruppavtal inte längre är Net@Once. De har tjänat oss väl under fem långa år, tack för det!

Det betyder att du inte längre skall ringa till deras supporttelefon när det krånglar med din TV, telefon eller med ditt bredband. Du skall ringa din nya leverantör. Är du delaktig i gruppavtalet är det Telia du skall ringa, deras telefonnummer är 90 200. Ibland kan det vara långa köer, men Telia är förvånansvärt duktiga på att beräkna väntetiden.

Nu är det på gång!

Viktig information några stycken ned! Läs den!

Nu är arbetet med att få igång vårt nya fibernät i full fart! Bredbandsgruppen arbetar så fort de orkar med att installera fiberomvandlare hos alla våra medlemmar. Fiberomvandlaren gör om ljussignalerna i fibern till elektriska signaler som kan skickas via vanlig kabel inne i din fastighet. Bredbandsgruppen klarar av att hantera cirka 30 monteringar om dagen om det inte krånglar, så du kommer i det allra närmaste bli uppringd av dem för att bestämma tid för montering.

Om du inte har tillfälle att vara närvarande själv när de kan komma så är det bra om du kan avtala med någon granne eller släkting som kan släppa in teknikern. Ju mindre transporter fram och tillbaka desto fortare blir monteringarna klara!

Har som har valt gruppavtalet: Du har väl kontaktat Telia för att aktivera din anslutning? Om inte är det hög tid nu! Telia har en hemsida för detta, men enklast är nog att ringa till Telias kundtjänst på 90 200. Du skall tala om att du vill aktivera en gruppanslutning. .
Lathund 

Viktig tilläggsinfo:
I går fick vi information från Telia om att du måste aktivera din anslutning fem dagar innan Bredbandsgruppen monterar din fiberomvandlare. Det som kan hända är att du får ett avbrott i din leverans av tjänsterna från Telia. Denna information hade vi inte tidigare, vi ber om ursäkt för det eventuella besvär du kan råka ut för. Om du inte redan gjort det: Aktivera din anslutning nu! Antingen via Telias hemsida eller via Telia kundtjänst på 90 200.

Läs gärna de föregående texterna som behandlar konsten att aktivera sin anslutning. Du hittar dem här nedan!

Att aktivera sitt abonnemang

Vi får veta att det är några som har svårigheter med att få sina abonnemang aktiverade hos Telia.
Vi vet inte riktigt vad det beror på. Vi gör allt vad vi kan för att det skall fungera lättare. Tills dess finns det en del som du kan göra under tiden.

Kolla så att adressen är riktigt inskriven.
Det skall vara orten på en rad, gatunamnet på en rad och nummer på gatan på den tredje.

Var noggrann med att tala om att du vill aktivera ett gruppabonnemang när du ringer till Telia.

Telias supportpersonal är uppenbarligen inte helt färdiginformerade, så stå på dig! Det är låg sannolikhet för att just du skall vara bortglömd. (Risken finns naturligtvis, men risken är låg!)

Du som har valt RiksNet: Du skall ta kontakt med RiksNet för att få instruktioner för att aktivera ditt abonnemang. RiksNet support har telefon 0770-33 99 33.

Har du inte valt någon tjänsteleverantör kommer du att få vänta till Bredbandsgruppen monterat in din medieomvandlare. Då kan du koppla in din dator direkt till Z-Market (Zitius sida för att beställa tjänster). Där kan du välja din tjänsteleverantör. (RiksNet finns med där också).

Om du skulle bli uppringd av Bredbandsgruppen innan du har fått dit abonnemang aktiverat av Telia, så tala om det för Bredbandsgruppens personal. Då kan de ta någon annan emellan, och du slipper vänta på att din internetanslutning. Det är många som skall monteras, och aktiveras. Vi har som tur är hela januari på oss att få ordning på allt.