Kategoriarkiv: Okategoriserade

TV-Kanalerna kan komma att ändras

För de medlemmar som har valt att ta del av tjänsterna som levereras genom föreningens gruppavtal har vi fått följande information:

Just nu pågår förhandlingar mellan Telia och en av deras leverantörer av tv-kanaler. Om de inte kommer överens finns det risk för att vi inte längre får ta emot vissa kanaler från och med den 1 juli.

telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Här berättar de också vilket innehåll du får istället, och ger svar på vanliga frågor.

Vårt TV-paket heter Lagom.
Kanalerna TV3, TV6, TV8, TV10 och NFL Networks är det som riskerar att försvinna ur vår tablå.

Svart i rutan!

Nu har det hänt för första gången med Telias TV-tjänst! Det är svart i rutan!

Vi har varit i kontakt med Telia och de ber oss avvakta en stund. Det är lagt en felanmälan och vi väntar på att det skall hända något.

Vill du hålla kollen på hur det går med felanmälan kan du följa den på:

https://vastragotaland.zmarket.se/privat

I övre raden finns det en knapp som är märkt Driftinformation.

Där skall du kunna hitta information om hur det går med reparationen!

Nu är våra sidor nya!

Det tog ett tag , men nu hoppas vi (och tror) att det är riktig och rätt information vi ger på våra sidor.

Hittar du något fel så är vi riktigt tacksamma om du låter oss veta det. Använd formuläret på vår hemsida! Detsamma gäller om du saknar något!

Vi passar på att påminna om att det är snart dags för årsstämma i föreningen. Alla medlemmar är riktigt välkomna!

Vi träffas i Karkashults bygdegård den 20:e maj klockan 19:00

Årsmötesdags!

Kallelse och dagordning till årsmöte
Örsås/Revesjö Ekonomisk Fiberförening
Plats: Karkashults BygdegårdTid: kl: 19.00  
Datum: 2019-05-20 Alla medlemmar välkomna!  

Dagordning:

 • 1. Mötets öppnande.
 • 2. Val av ordförande vid stämman.
 • 3. Val av sekreterare vid stämman.
 • 4. Godkännande av röstlängden.
 • 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 • 6. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.
 • 7. Fastställande av dagordningen.
 • 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 • 9. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 • 10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsen.
 • 11. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna.
 • 12. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår, 2019 & 2020.
 • 13. Val av ordförande.
  • Nuvarande ordförande Frank Bekamp till 2019
 • 14. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
  • Nuvarande ledamöter Marie Oscarsson, Mats Lundberg och Ove Nyberg valda till 2019.
  • Nuvarande ledamöter Maria Andersson, Ingela Robertsson och Ingegerd Sjöqvist valda till 2020.
 • 15. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter.
  • Nuvarande revisorer är Lars-Åke Larsson till 2020 och Harald Johansson till 2019. 
 • 16. Val av valberedning lägst två och högst fem personer, vara en skall vara sammankallande.
  • Nuvarande valberedning är Jerry Jonsson och Åke Olsson, sammankallande är Lennart Torstensson
 • 17. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast sex veckor före stämman:
 • 18. Mötets avslutande.

Välkomna!

Nyfiken på Viasat Film?

Du som har valt att ansluta dig till gruppavtalet får en extra bonus kommande vecka! Under vecka 11, det vill säga den vecka som börjar den 11:e mars kommer Viasat Film att köra frivisning. Passa på, nu kan du testa gratis en hel vecka! Du behöver inte ladda in något nytt, det är bara att bläddra i kanallistan så hittar du filmkanalerna!

Mera info: Kanalerna finns på kanalplatserna mellan 50 och 55!

Ny kommunikations-operatör i trafik!

Nu är det inte längre Net@Once som är vår kommunikationoperatör. Det är i stället Zitius.

Det betyder att i stället för att ringa till Net@Once vid alla typer av fel i leveransen av dina tjänster är din tjänsteoperatör du skall ringa till.

Är du delaktig i gruppavtalet betyder det att du skall ringa till Telia, deras telefon är 90200. I bland är det ganska svåra köer där, men vi har märkt att de är riktigt bra på att bedöma väntetiden.

Har du valt att inte använda gruppavtalet ringer du till din tjänsteleverantör, beroende på vilken du har valt. Var uppmärksam på att du kan ha olika tjänsteleverantörer för bredband, TV och telefoni.

Det är viktigt att felanmälningar kommer in via tjänsteleverantörerna. Det är de som har störst erfarenhet om vilka fel som skall åtgärdas av vem.

Fiberföreningen kan inte hantera enskilda felanmälningar. Föreningen behöver däremot veta så mycket som möjligt om hur vårt gemensamma nät fungerar. Använd gärna formulären för felanmälningar här på hemsidan och berätta vad du har problem med. Glöm inte bort att anmäla felet till din tjänsteoperatör också!