månadsarkiv: maj 2015

Årsmötet avklarat!

Tack till alla som hörsammat kallelsen och var med på Örsås/Revesjö Fiberförenings årsmöte! Förhandlingarna gick som de skulle, det vill säga som på räls. Ove ledde presidiet med den äran, mycket och god information. Kvällen avslutades med kaffe och enkel fralla. Det enkla är oftast godast!

Dags för årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte igen! Tiden går fort…

Det som skall behandlas är de sedvanliga årsmötespunkterna; ansvarsfrihet för styrelsen, medlemsavgift, arvoden, smärre förändringar i våra stadgar.

Vi träffas i Karkashults Bygdegård den 26/5, det är en tisdag. Vi börjar klockan 18:00. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Den formella kallelsen tillsammans med dagordningen hittar du här!

Planerat underhåll!

Ett par kablar behöver kopplas in i vår kopplingspunkt, Nod 1. Det betyder att strömmen måste kopplas bort under en stund på måndag  tisdag 12/5. Det betyder att vi inte har något internet under den stunden och vi kan heller inte heller se på TV. Telefonen kommer också att påverkas under en kort tid.

Det är alltså bara strömmen till våra apparater i kopplingspunkten som påverkas, inte strömmen hemma hos dig!

Vi hoppas att detta inte ställer för mycket bekymmer för dig!

Styrelsen Örsås/Revesjö Fiberförening

Tillägg: Naturligtvis är det tisdag 12/5, inte måndag. Mitt fel! /Mats