månadsarkiv: juli 2016

Vid trasig fiber utsidan huset.

Den här årstiden är det en del som byter fasad på huset eller som målar om. Då kanske fiberdosan på utsidan huset behöver lossas, och det har hänt några medlemmar att fibern har gått sönder, därför vill vi informera om hur du går till väga i så fall.

Överlämningspunkten mellan förening och medlem är kontakten i dosan på utsidan huset, så om skadan är på föreningens kontakt eller kabel så ska vår servicepartner svetsa om kontakten, kostnaden för det arbetet belastar medlemmen. Kontakta i så fall oss  via mail , så kontaktar vi vår servicepartner som i sin tur kontaktar dig.

Är skadan på medlemmens sida alltså på kabeln som går in till huset så ansvarar medlemmen själv för den kabeln.

Vi har ingen egen organisation i vår förening för att lösa installation och utbyten utan varje medlem ansvarar själv för underhållet av sin utrustning.

Det vi kan rekommendera är att ni kontaktar en elektriker som kan hjälpa till.

Tänk på att vara försiktiga och inte titta i änden på kabeln då det är osynligt ljus i fibern som kan vara skadligt för ögonen.

mvh

Styrelsen