månadsarkiv: november 2016

Felaktiga autogirodragningar!

Vi har blivit utsatta för en felaktighet i vår autogirohantering. Det innebär att en del av våra medlemmar har fått en dragning för ett kvartal i stället för den beställda månadsbetalningen. Vi kommer att korrigera detta så fort det låter sig göras! Vi ber om ursäkt för allt besvär detta kan medföra! Felet ligger, så vitt vi kan bedöma, hos vår leverantör av ekonomitjänster alternativt leverantören av girotjänster. Vi avser att reda ut det så fort det bara går!

Vi återkommer med mer upplysningar så fort vi vet mer!

Lystring! Extra stämma! Måndag 12/12, 2016 18:00

På grund av förändringar i styrelsens sammansättning måste vi utlysa extra stämma.
Den hålls i Örsåsgården (bottenvåningen), måndagen den 12 december 2016, kl 18.00.

På dagordningen står bara följande punkter:

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Val av sekreterare vid stämman.
§ 4. Godkännande av röstlängden.
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 6. Frågan om föreningens extrastämma blivit utlyst i behörig ordning.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
§ 8. Val av ny ordförande
§ 9. Val av ny kassör
§ 10. Mötets avslutande.

Vi kommer att uppmärksamma det utomordentliga arbete som de avgående ledamöterna levererat i föreningens tjänst. Var gärna med och applådera, det är de verkligen värda!

Vi skall också hinna med en kopp kaffe med lämpligt tilltugg innan vi går hem.

Alla medlemmar i Örsås/Revesjö fiberförening önskas Välkommen!