månadsarkiv: februari 2018

Välbesökt extrastämma genomförd!

Det kom riktigt många deltagare till extrastämman på måndagskvällen den 5/2. Härligt att uppleva ett sådant engagemang!

Stämmans uppgift var att ta ett beslut om vilken kommunikationsoperatör vi skall ha i vårt fibernät de närmast kommande åren. Valet stod emellan att behålla den KO vi haft sedan nätet startades, Net@Once, eller att välja en ny. Fiberföreningens styrelse hade arbetat fram ett nytt alternativ, Zitius (dotterbolag till Telia). Båda dessa företag bereddes tillfälle att presentera sina alternativ.

Efter en engagerad diskussion var det dags för omröstning. Zitius bedömdes vara det bättre alternativet och fick det övervägande antalet röster.

Förändringen kommer att ske i anslutning till det kommande årsskiftet.

Vi återkommer med mer detaljerad information om vad bytet av kommunikationsoperatör innebär i praktiken. Det kommer inte att bli någon prishöjning trots förbättringar i utbud och teknisk utrustning, tvärtom en sänkning med ca 30:-/mån.

Tack för en stark uppslutning!

Med vänliga hälsningar/
Styrelsen
Örsås/Revesjö Fiberförening (ÖRFF)