månadsarkiv: mars 2018

Vi skall få ny kommunikationsoperatör!

Örsås/Revesjö FiberFörening har beslutat att använda en ny kommunikationsoperatör i sitt fibernät.
För dem som inte har haft möjligheten att sätta sig in i detaljerna eller kanske inte kunde komma till den extra stämma som hölls den 5 februari vill vi försöka berätta vad det innebär.

VAD ÄR EN KOMMUNIKATIONSOPERATÖR

Först: Vad är en kommunikationsoperatör?
Jag hittade en bra liknelse på en webbplats som heter Öppna Stadsnät. Den lyder så här: Nätägaren (dvs Örsås/Revesjö FiberFörening) har byggt en flygplats, kommunikationsoperatören driver flygplatsen och ser till att alla flygbolag (tjänsteleverantörerna) får flygtider och att planen kan landa och hämta och lämna resenärer.

Kommunikationsoperatören är den del av organisationen som ser till att det finns ljus i våra kablar, att det finns tjänster (Telia, NetatOnce, Bahnhof etc) att köpa, kort sagt gör det möjligt att använda våra fiberkablar.

VARFÖR BYTA?

ÖRFF (Örsås/Revesjö FiberFörening) valde från begynnelsen att använda Net@Once i Växjö som kommunikationsoperatör i vårt fibernät. Vi har ett avtal som sträcker sig över 5 år.

Avtalet har en uppsägningstid på 12 månader och tiden för sista uppsägningsdatum närmade sig i slutet på 2017. ÖRFF:s styrelse började se över vilka kommunikationsoperatörer som finns tillgängliga på marknaden och fann att det var ett begränsat urval. Styrelsen började formulera de krav vi ville ställa på vår kommunikationsoperatör för att sedan begära in information från berörda företag.

Styrelsen bedömde det som att frågan om byte av kommunikationsoperatör inte var en fråga som styrelsen ensam kunde ansvara för, utan beslöt att säga upp avtalet med Net@Once för omförhandling och att bjuda in fler företag för att presentera sina lösningar.

Efter granskning av de alternativ som var tillgängliga kom styrelsen fram till att vi hade två alternativ, dels att stanna kvar hos vår nuvarande kommunikationsoperatör Net@Once, eller att byta till Zitius.

Inbjudan till extra stämma gick ut, och vid denna stämma presenterade två företag sina alternativ. Net@Once och Zitius fick lika möjligheter att tala för ‘sin sak’, varefter stämman var redo att jämföra och ta beslut.

Stämman diskuterade, och valde att utse Zitius som kommunikationsoperatör för nästkommande avtalsperiod.

VAD INNEBÄR BYTET?

I korthet: Billigare, större ubud, bättre teknik och bättre utrustning.

Styrelsen har förstått att det finnas en del orosmoment i beslutet att byta kommunikationsoperatör. Styrelsen kan inte offentliggöra avtalet med Zitius, det är en sekretessbelagd handling. Därför kan vi ännu inte vara helt klara med priser och annat innehåll.

 • Priset:
  För det kollektiva basutbudet blir det billigare än tidigare.
 • Utbudet:
  Valet av Zitius innebär att vi får tillgång till flera stora (och mindre) tjänsteoperatörer, även Net@Once.  Örsås/Revesjö FiberFörenings medlemmar kan välja att vara en del av det kollektiva basutbud som ÖRFF tecknar avtal om, eller att välja tjänsteoperatör bland de som finns i Zitius portal. Det kommer alltid att vara betydligt billigare att välja det kollektiva basutbudet än att köpa dessa tjänster separat. Zitius levererar en portal (i praktiken en webbsida) där du kan välja vilken tjänst/tjänsteleverantör du vill.
 • Teknik:
  Zitius kommer att byta ut den utrustning som finns i våra noder. ÖRFF har två noder i nätet. Den utrustning som finns där ombesörjer distributionen av tjänster i fibernätet. Det fungerar litet som en telefonväxel, fast för fiber.
 • Utrustning i hemmen:
  De fiberomvandlare och TV-boxar som finns i vårt nät i dag kommer att behöva bytas ut. Det är frågan om de vita boxar som sitter på väggen hemma hos medlemmarna och de svarta TV-boxarna som sitter i närheten av TV:n. Zitius kommer att sköta om utbytet av den vita boxen inne i hemmet. TV-boxarna byter vi enkelt själva genom att bara flytta nätverkskabeln från den gamla till den nya. De enskilda medlemmarna behöver i övrigt inte göra något alls, utom att komma överens om lämplig tid och vara tillgänglig när det dags för bytet. Naturligtvis kommer det bli ett avbrott just vid utbytet, men det är utlovat att det skall hållas till ett minimum.

Ytterligare information kommer någon gång efter sommaren!

Glada Påskhälsningar från Styrelsen
Örsåd/Revesjö FiberFörening