månadsarkiv: juli 2018

Nu är det ruskigt bråttom med de nya avtalen!

Örsås/Revesjö Fiberförening har beslutat sig för att byta kommunikationsoperatör.

Det innebär att det gamla avtal som vi haft med Net@Once slutar att gälla vid årsskiftet. Ett nytt avtal behöver skrivas under av alla medlemmar.

Du har nyligen fått ett brev, eller ett e-postmeddelande som innehåller ett avtal som behöver vara underskrivet och hos oss (Örsås/Revesjö Fiberförening) så snart det bara går!

I samband med att det nya avtalet träder i kraft händer en del saker. Det viktigaste är att alla som inte har ett gällande avtal då förlorar sin internetuppkoppling. TV:slocknar och telefonen slutar att fungera (om de har de tjänsterna via internet). Det är alltså viktigt att du läser och väljer hur du vill ha det efter årsskiftet!

Har du inte fått brevet med avtalet (eller e-postmeddelandet) kan du ladda ner det här på webbplatsen via följande länk:

Länk till nya tjänsteavtalet

Länk till en förklarande text till det nya avtalet

Anledningen till att det är så bråttom är att det är många led bakom ditt avtal med föreningen som skall göra en massa jobb innan bytet till ny kommunikations operatör kan bli verklighet. Ju mer info vi kan förse den nya operatören, Zitius, med, desto riskfriare blir övergången.

Du kan välja mellan olika alternativ, läs mer om det i den förklarande texten!