Örsås Revesjö Fiberförening

 

17/9- 2022


I veckan har det gått ut fakturor till de som inte valt att inte ansluta sig till kollektivavtal utan bara förbundit sig att betala nät/ serviceavgift på 1470kr/ år från driftstart 2019 fram till 31/12 -2023.
Vid bytet från Net at Once till Telia har dessa anslutningar inte blivit inlagda för fakturering vilket vi beklagar.
Det har helt enkelt blivit fel.
Därför har det skickats ut en faktura på alla år samtidigt.

Är det någon som vill ha en kopia på sitt Tjänsteavtal som skrevs under vid uppstart så säg till.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen

Välkommen till www.orff.se.