Vårt internet är under reparation!

Vi har fått veta att flera av våra anslutningar inte har koppling till internet. Det betyder att ingenting fungerar, inte TV, inte internet, inte telefon. Vi vet inte vad det beror på, men en kvalificerad gissning är att det har att göra med åskovädret på onsdagen.

På Zitius hemsida finns en driftinformationssida. Där berättas att tekniker är inkallad och att de räknar med att felet skall vara avhjälpt vid tolvtiden på torsdag 29:e augusti.