Vi får ny teknik!

Vår kommunikationsoperatör Zitius håller på att byta ut den tekniska plattform som vårt fibernät löper genom. Det betyder att vi kommer att få modernare och stabilare teknisk utrustning för leveransen av våra tjänster.

Vi kommer inte att uppleva någon synlig förändring i hur det ser ut på våra telefoner, datorer eller TV-apparater.

För att genomföra uppdateringen måste fiberuppkopplingen stängas av under en kort tid. Det kommer att hända den 7:e oktober mellan 9.00 och 12:00. Det kommer att bli två kortare avbrott på mellan 10 och 30 minuter vardera.

Du kommer inte att kunna använda vare sig IP-telefon, WiFi, TV eller internetuppkoppling under avbrotten.

Anteckna torsdag 7/10 9 – 12 i din kalender!  Den 7:e oktober är en onsdag! Ursäkta felskrivningen!

Om inte din fiber fungerar efter uppdateringen startar du om alla dina dosor. Hjälper inte det tar du kontakt med din tjänsteleverantör.