Planerat underhåll!

Ett par kablar behöver kopplas in i vår kopplingspunkt, Nod 1. Det betyder att strömmen måste kopplas bort under en stund på måndag  tisdag 12/5. Det betyder att vi inte har något internet under den stunden och vi kan heller inte heller se på TV. Telefonen kommer också att påverkas under en kort tid.

Det är alltså bara strömmen till våra apparater i kopplingspunkten som påverkas, inte strömmen hemma hos dig!

Vi hoppas att detta inte ställer för mycket bekymmer för dig!

Styrelsen Örsås/Revesjö Fiberförening

Tillägg: Naturligtvis är det tisdag 12/5, inte måndag. Mitt fel! /Mats