Dags för årsmöte!

Nu är det dags för årsmöte igen! Tiden går fort…

Det som skall behandlas är de sedvanliga årsmötespunkterna; ansvarsfrihet för styrelsen, medlemsavgift, arvoden, smärre förändringar i våra stadgar.

Vi träffas i Karkashults Bygdegård den 26/5, det är en tisdag. Vi börjar klockan 18:00. Alla medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Den formella kallelsen tillsammans med dagordningen hittar du här!