Årsmötet avklarat!

Tack till alla som hörsammat kallelsen och var med på Örsås/Revesjö Fiberförenings årsmöte! Förhandlingarna gick som de skulle, det vill säga som på räls. Ove ledde presidiet med den äran, mycket och god information. Kvällen avslutades med kaffe och enkel fralla. Det enkla är oftast godast!