Mera fiber!

Vårt fibernät kan bli litet större! Vi håller på att arbeta för att nya medlemmar skall kunna få del av den frihet som fiber innebär.

Föreningen har fått frågor om nya anslutningar och nu är det på gång. Vi väntar på svar från några intresserade, sedan kan vi gå vidare med utbyggnaden.

Är Du en av de som inte har gett besked om du vill vara med eller inte, kontakta föreningen så fort du kan!