Stadgar

Som i alla föreningar så finns det bestämmelser som måste följas. I vår förening, som är en ekonomisk förening, kallas dessa bestämmelser för stadgar.

Senast dessa stadgar reviderades var 2017.

Läs gärna våra stadgar!