När det krånglar

…blir jag irriterad och behöver någon att ringa till!

Har du valt att ansluta dig till föreningens gruppavtal hittar du telefonnummer här nedan:

När TV:n inte fungerar som den skall är det vår leverantör av TV-kanaler, Telia, som skall  rätta  till felaktigheterna.

Handlar mitt problem om telefon eller bredband är det också Telia du skall ringa.

Telia har telefonnummer 90 200.

Om du har valt någon annan tjänsteleverantör är det de du skall kontakta.

För att kontakta Örsås/Revesjö Fiberförening är det bäst att använda vårt kontaktformulär.