När det krånglar

…blir jag irriterad och behöver någon att ringa till!

När TV:n inte fungerar som den skall är det vår leverantör av TV-kanaler,Sappa, som skall  rätta  till felaktigheterna. De har telefon 0774-444 744.

Handlar mitt problem om telefon eller bredband är det vår kommunikationsoperatör Net@Once som har ansvaret. De har telefon 0771-40 44 00.

För att kontakta Örsås/Revesjö Fiberförening är det bäst att använda vårt kontaktformulär.