Vi skall sälja huset!

Har du en fiberanslutning behöver den anslutningen flyttas över till den nya ägaren.

Det behövs ett överlåtelseavtal mellan gammal och ny ägare.

Eftersom fiberledningen är nedgrävd i fastighetens mark behövs också ett markavtal.

Ge den nya ägaren information om vad som gäller med avgifter till fiberföreningen under bindningstiden fram till 2018.

Berätta för den nya ägaren att han/hon behöver ha ett tjänsteavtal med föreningen.

Har fastigheten för närvarande inget tjänsteavtal (vilande anslutning) är det blankett för tjänsteavtal de skall fylla i och skicka in till föreningen.

Skicka dessa avtalspapper till Örsås/Revesjö fiberförening.

Är din fastighet inte ansluten till fibernätet, men där fiberledningen passerar dina ägor behöver du skriva ett nytt markavtal med den nya ägaren.

Det nya markavtalet skall också skickas till Örsås/Revesjö fiberförening