Vi skall köpa ett hus!

Har din nya fastighet en fiberanslutning via Örsås/Revesjö Fiberförening behöver du skriva ett överlåtelseavtal med gamla ägaren.

Eftersom fiberledningen är nedgrävd i fastighetens mark behövs också ett markavtal.

Kolla också upp vad som gäller med avgifter till föreningen under bindningstiden!

Det behövs ett tjänsteavtal (det vill säga ett avtal om vad som levereras via din fiberkabel).

Har fastigheten för närvarande inget tjänsteavtal (vilande anslutning) är det blankett för tjänsteavtal de skall fylla i och skicka in till föreningen.

Se till att dessa avtal är undertecknade och inskickade till Örsås/Revesjö Fiberförening.

Om din fastighet inte är ansluten till fibernätet, så kontakta oss för information!