Jag hyr ut en lägenhet eller ett hus med fiber!

När du är hyresvärd har du två situationer som dyker upp med jämna (och ojämna) mellanrum.

En hyresgäst flyttar in:
Skriv ett Tjänsteavtal Stort paket med din inflyttande hyresgäst.
Skicka in avtalet till Örsås/Revesjö Fiberförening.

En hyresgäst flyttar ut:
Skriv ett avtal med hyresgästen om uppsägning av det gamla avtalet. Skickar det underskrivna uppsägningsavtalet till Örsås/Revesjö FiberFörening.

I båda situationerna är det du som hyresvärd som svarar för kostnaderna till fiberföreningen när lägenheten inte har en hyresgäst.