Jag hyr min lägenhet!

Om du är hyresgäst är det två situationer som kan uppstå.

Du flyttar in i en lägenhet.

Be din hyresvärd om ett Tjänsteavtal vid överlåtelse, Stort paket. Skriv under tillsammans och se till att det blir inskickat till Örsås/Revesjö FiberFörening.

Du flyttar ut ur en lägenhet.

Tala om för din hyresvärd att du vill säga upp ditt fiberabbonemang, Tjänsteavtal vid överlåtelse, Stort paket. Se till att det blir inskickat till Örsås/Revesjö FiberFörening.

Länkar till avtalen ovan kommer inom kort!