Vi skall köpa mark!

Tag reda på om det ligger fiberledning i din tilltänkta mark.

Du behöver ta reda på var fiberkabeln ligger på din mark. Om du behöver gräva på fastigheten finns risken att fiberanslutningen är i riskzonen.

Fiberkablar kan anses som en samhällsresurs. Den förbinder både telefoni, internetuppkoppling och TV-kommunikation. Alla dessa kanaler kan bära samhällsviktig information. Därför är det viktigt att de som kan ha anledning att bruka fastigheten vet var kablarna finns!