Vi skall köpa mark!

Tag reda på om det ligger fiberledning i din tilltänkta mark. Då behöver det skrivas på ett nytt markavtal av den nya ägaren, och den gamla ägarens avtal skall upphöra.

Fyll i ett nytt markavtal tillsammans med den nye ägaren!