…att lägga till TV-tjänsten?

Har du använt internettjänsten i vårt fibernät en tid och tycker att det skulle vara bra att ha tillgång till TV-tjänsten också så går det utmärkt.

Du kontaktar Örsås/Revesjö Fiberförening och talar om att du vill uppgradera ditt abonnemang. När du fått besked om att nu är inkopplingen klar ringer du till det företag som levererar TV-tjänsten. De heter Sappa och har telefonnummer 0774-444 744, alla dagar 8-22.

Basutbudet, det vill säga de kanaler som du får om du inte vill ha något extra, finns på Sappas webbplats.

Kostnaderna för dina TV-kanaler är enligt Sappas prislista.

Hos Sappa beställer du också den box du måste ha för att kunna ta emot TV-signalen.

Efter inkopplingen till den nya kommunikationsoperatören vid årsskiftet 2018-2019 är det Telia som levererar TV-utbudet till våra medlemmar med gruppavtal.