…när telefonen krånglar?

Vanliga fel när telefonen är helt tyst:

Telefonkabeln kan vara kopplad till fel uttag på medieboxen. Det finns två uttag, märkta TEL1 respektive TEL2. Kabeln skall vara kopplad till TEL1. Kolla noga att du har kopplat till rätt uttag!

Om du har flyttat över ditt gamla telefonnummer från ett gammalt abonnemang kan det krävas att NetAtOnce startar om din anslutning på distans. Observera att det inte räcker med att starta om din mediabox, utan det är NetAtOnce som måste göra det. Ring dem och beskriv ditt problem! De har telefon 0771-40 44 00.

Om du har kopplat in dina gamla telefoner via en mellanpropp så måste mellanproppen sitta i det första jacket. Att det kallas för det första jacket har inget att gör med var i bostaden det sitter, utan det är en elektrisk koppling som avgör vilken turordning  jacken har.

Om du har nått upp till begränsningsbeloppet och fått din telefon avstängd löser du detta enkelt med ett samtal till Net@Once. Telefonnummer 0771-40 44 00, telefonsvarare där du ger ditt telefonnummer så ringer de upp. Är det här ett återkommande problem så kan du begära att få din maxgräns höjd. Samma telefonnummer!