…när telefonen krånglar?

Är du delaktig i föreningens gruppavtal har du Telia som telefonileverantör.

Vanliga fel när telefonen är helt tyst:

Telefonkabeln kan vara kopplad till fel uttag på medieboxen. Det finns två uttag, märkta TEL1 respektive TEL2. Kabeln skall vara kopplad till TEL1. Kolla noga att du har kopplat till rätt uttag!

Är det fortfarande krångel så är det dags att ringa till Telia, telefon 90 200.

Har du valt någon annan telefonileverantör ber vi dig vända dig till dem.