Nya anslutningar!

Örsås/Revesjö Fiberförening verkar för att alla i vårt område skall ha tillgång till snabb och säker möjlighet till kommunikation med världen runt oss. Vi har valt fiber som vår väg till detta.

Den senaste utbyggnaden av vårt nät genomfördes i början på 2019. Det betyder att nästa förändring av fiberledningarna med största sannolikhet inte kommer förrän om några år.

Har du flera frågor som du inte hittar svaret på här på vår webbplats? Skicka dem gärna till oss via vårt kontaktformulär. Välkommen!

Har du en vilande anslutning? Titta på sidan som handlar om vilande anslutningar, annars fortsätter du här!

Den som vill koppla in sig måste finnas inom vårt verksamhetsområde. Titta på kartsidan om din fastighet kan vara aktuell!

Det behöver vara ekonomiskt försvarbart. Enda chansen att få god ekonomi i nya anslutningar är att några stycken ansluter sig på samma gång. Det finns inget lägsta antal eller andra gränser på hur många som behöver vara intresserade. Styrelsen gör den bedömningen från gång till gång. Titta gärna på sidan med kostnader

Det skall ligga rätt i tiden. Det är ett stort arbete att administrera och att anlägga de nya anslutningarna. Nya anslutningar kommer inte att göras med korta mellanrum. Det kommer att dröja flera år mellan varje tillfälle. Ta chansen när den kommer!