… när jag skall arbeta vid kabelanslutningen?

Om du behöver arbeta med din fasad behöver du ta viss hänsyn till anslutningen till fibernätet.

Det finns en kabel med kontakter i båda ändar som ansluter din mediabox till fibernätet. Du kan komma åt den antingen på insidan ditt hus, bakom mediaboxen, eller på utsidan av ditt hus, i den grå boxen, som sitter på andra sidan väggen sett från mediaboxen.

Denna anslutningskabel är väldigt känslig för brytningar. Blir det en aldrig så liten ’knäck’ på den så blir det bekymmer med din anslutning. Du måste byta kabeln, det går inte att reparera eller byta kontakter.

Det finns mer information om kabeln på sidan som berättar om installation av medieboxen.