Dina personuppgifter

Den 25:e maj kom det en ny lag som handlar om hur personuppgifter skall hanteras av föreningar och andra.

I press och annan media kallar man detta för GDPR.

Vi har börjat på en text som beskriver hur vi, Örsås/Revesjö Fiberförening, skyddar och tar hand om den information vi har om dig som medlem.

Du hittar texten här: Hantering av personuppgifter