Box, Router, TV-box… Vad är vad?

Det är många ord för i många fall samma sak. 

Om vi utgår från hur det var på NetAtOnce-tiden: Varje medlem med gruppavtal hade en grå låda på utsidan huset/fastigheten. Du kan se ett exempel på den grå lådan högst upp på sidan. I den lådan finns kopplingen mellan det allmänna fibernätet och det fibernät som medlemmarna kan koppla in sig på. Det är bara en låda med en kort stump fiberkabel utrustad med ett kopplingsdon i var ände.  Det ena kopplingsdonet till allmän fiberkabel, den andra till din Inteno-box på insidan huset/fastigheten. Inteno boxen kopplades sedan vidare till datorer, telefoner, tv-boxar, allt efter eget behag.

Nu blir det några små skillnader. Allt är likadant fram till det som skall kopplas in på den korta stumpen fiberkabel (den med två kopplingsdon på). Fortfarande inkopplad i den grå lådan på utsidan, men på insidan tillkommer en ny box. Det är en låda som kallas för fiberomvandlare.  Den är den box som tillkommer och som monteras av Bredbandsgruppen.

Efter fiberomvandlaren kopplar man med medföljande kabel till sin router. Vår router heter WIFI-ROUTER PLUS TECHNICOLOR TG799VAC XTREAM. Routern innehåller en del funktioner. Den första är att fördela din internetuppkoppling till olika funktioner i fastigheten. Det finns en möjlighet att koppla in internettelefoni, att koppla in en TV-box och att vidarekoppla den rena internetuppkopplingen, alltså dina datorer, smarta telefoner och surfplattor etc. Lägg märke till att telefoninkopplingen görs till denna router/box, precis som i vår tidigare Inteno-box (router).

Vår router innehåller två olika möjligheter att vidarekoppla signaler till de olika funktionerna (telefon/mobiler/datorer/plattor). Den ena vägen går via kablar, de kallas för TP-kablar och den andra går via ett trådlöst närverk, det kallas i vardagligt tal WiFi.

Ny kommunikationsoperatör