Box, Router, TV-box… Vad är vad?

Det är många ord för i många fall samma sak. 

Den första boxen i din fastighet är en grå box på utsidan av huset. Det är det kontaktdon som kopplar din fiberkabel till föreningens fiberkabel. Därifrån går det en kortare fiberkabel till insidan av huset.

Inne i huset sitter det en box som kallas fiberomvandlare. Det är en apparat som gör om fiberkabelns ljussignaler till elektriska impulser.

Efter fiberomvandlaren kopplar man med medföljande kabel till sin router. Vår router heter WIFI-ROUTER PLUS TECHNICOLOR TG799 VAC XTREAM. Routern innehåller en del funktioner. Den första är att fördela din internetuppkoppling till olika funktioner i fastigheten. Det finns en möjlighet att koppla in internettelefoni, att koppla in en TV-box och att vidarekoppla den rena internetuppkopplingen, alltså dina datorer, smarta telefoner och surfplattor etc. Lägg märke till att telefoninkopplingen görs till denna router/box.

Vår router innehåller två olika möjligheter att vidarekoppla signaler till de olika funktionerna (telefon/mobiler/datorer/plattor). Den ena vägen går via kablar, de kallas för TP-kablar och den andra går via ett trådlöst närverk, det kallas i vardagligt tal WiFi.

Ny kommunikationsoperatör