Våra Områdesansvariga

Våra Områdesansvariga är ovärderliga för att föreningen skall kunna fungera i praktiken. De är länken mellan styrelsen och medlemmarna.

Här följer en lista på de områdesansvariga:

I Revesjö är det:

Harald Johansson
Lennart Torstensson
Birgitta Ask
Sune Odqvist
Bengt Skoglund
Berit Ivarsson
Håkan Robertsson

I Örsås är det:

Anette Bengtsson
Karl-Åke Carlén
Magnus Josefsson
Sture Thorsson
Jan-Åke Hansson
Ronny Johansson
Martin Lagerqvist

I Strömsfors är det:

Sune Johansson

Ove Nyberg, Örsås

Maria Andersson, Änglarp