Våra Områdesansvariga

Våra Områdesansvariga är ovärderliga för att föreningen skall kunna fungera i praktiken. De är länken mellan styrelsen och medlemmarna. Just nu är det de som jobbar för att du skall få din nya utrustning. Kolla i listan hur dina boxar kommer till dig!

Här följer en lista på de områdesansvariga:

I Revesjö är det:

Harald Johansson
Levererar till fastigheten

Lennart Torstensson
Levererar till fastigheten

Birgitta Ask
Levererar till fastigheten

Sune Odqvist
Levererar till fastigheten

Bengt Skoglund
Leveransbesked kommer

Berit Ivarsson
Har dina boxar, du hämtar dem i Bergagärde

 Håkan Robertsson
Har dina boxar, du hämtar dem i Paradiset

I Örsås är det:

Anette Bengtsson
Har dina boxar, du hämtar dem på Yttergården

Karl-Åke Carlén
Levererar till fastigheten

Magnus Josefsson
Levererar till fastigheten

Sture Thorsson
Levererar till fastigheten

Jan-Åke Hansson
Levererar till fastigheten

Ronny Johansson
Levererar till fastigheten

Martin Lagerqvist

Levererar till fastigheten

I Strömsfors är det:

Sune Johansson
Levererar till fastigheten

Följande har ännu inte fått sina leveranser:

Ove Nyberg, Örsås

Maria Andersson, Änglarp


Ny kommunikationsoperatör