Viktiga papper

Om du är i begrepp att sälja eller överlåta din fastighet är det viktigt att du ser till att ett överlåtelseavtal blir ifyllt. Hämta blankett för överlåtelse.

Örsås/Revesjö Fiberförening är enekonomisk förening. Här kan du läsa de stadgar som årsstämman har kommit överens om. Hämta stadgar för Örsås/Revesjö Fiberförening.

Vill du bli medlem i Örsås/Revesjö Fiberförening så skicka in en medlemsansökan. Välkommen!

I samband med att vi byter kommunikationsoperatör till Zitius vid årsskiftet 2018-2019 måste alla medlemmar ha ett nytt avtal med en tjänsteleverantör. Örsås/Revesjö har valt att teckna att gruppavtal med Telia som omfattar både bredband,TV och telefoni. Du kan välja att inte vara del av detta gruppavtal och välja någon annan tjänsteleverantör. Men det finns ett måste. Du måste aktivt välja! Här kan du ladda ned blanketten för att välja om du vill vara med i gruppavtalet, eller inte vill vara med.

Nytt tjänsteavtal

Förklarande text till nytt tjänsteavtal