Ny redovisningsbyrå, nya lösningar!

Hej alla medlemmar!

Som kanske många av er redan vet har ÖRFF bytt redovisningsbyrå under april/ maj
och lite problem har uppstått under vägen men vi hoppas kunna lösa dem så snart som möjligt.

Fakturan som skickades ut nyss hade fel bankgironummer och OCR- numret fungerade inte.

Därför skickas en ny ut. Den gamla kan ni bara slänga. Anteckna gärna ditt kundnummer, det blir lättare att kommunicera då!

Vi kan i nuläget inte hantera e- fakturor men hoppas hitta en lösning så snart som möjligt men vi kan inte säga från när.

Tills problemet är löst skickas brevfaktura ut kostnadsfritt till de som valt e- faktura.

Om du önskar byta betalningssätt finns följande alternativ.

  • Autogiro, kostnadsfritt
  • E- post ,  kostnadsfritt
  • Brevfaktura, 39kr
  • Går att betala månadsvis eller kvartalsvis.

Vid ändring av betalningssätt kontakta

faktura@orff.se  eller 0325 – 61 86 40

För lättare hantering var snäll och ange kundnummer när ni mailar!
Du hittar ditt kundnummer på den faktura du fått!

Det krånglar!

I samband med övergången till den nya redovisningsbyrån har inte all kommunikation fungerat riktigt.

Det har haft till resultat att de fakturor som har skickats ut i dagarna har fel gironummer. De två sista siffrorna har blivit omkastade.

Vi har provat att göra inbetalning till det korrekta numret, men inte lyckats i alla fall!

Vi felsöker, och återkommer så fort vi har hittat en lösning!

Extrastämman stämde!

Till att börja med: Glad Lucia!

Måndagskvällen den 12/12, kvällen före Lucia, blev en historisk  afton. Det blev det ögonblick då Örsås/Revesjö FiberFörening fick två nya komponenter i det väloljade maskineri som kallas för styrelsen. Frank tog över ordförandeklubban efter Ove, och Maria axlade Lisbeths mantel. Välkommen till Frank och Maria, och hjärtligt tack till Ove och Lisbeth. De har gjort en fullständigt remarkabel insats under de år som gått! Lisbeth hjälper Maria att komma i gång med de specialiteter som ingår i vår ekonomihantering, medan Ove blir kvar i styrelsen som ordinarie ledamot för att som bäst kunna lotsa in Frank i ordförandeskapet.

Hela styrelsen står upp och applåderar både kommande och avgående!

Felaktiga autogirodragningar!

Vi har blivit utsatta för en felaktighet i vår autogirohantering. Det innebär att en del av våra medlemmar har fått en dragning för ett kvartal i stället för den beställda månadsbetalningen. Vi kommer att korrigera detta så fort det låter sig göras! Vi ber om ursäkt för allt besvär detta kan medföra! Felet ligger, så vitt vi kan bedöma, hos vår leverantör av ekonomitjänster alternativt leverantören av girotjänster. Vi avser att reda ut det så fort det bara går!

Vi återkommer med mer upplysningar så fort vi vet mer!

Lystring! Extra stämma! Måndag 12/12, 2016 18:00

På grund av förändringar i styrelsens sammansättning måste vi utlysa extra stämma.
Den hålls i Örsåsgården (bottenvåningen), måndagen den 12 december 2016, kl 18.00.

På dagordningen står bara följande punkter:

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Val av sekreterare vid stämman.
§ 4. Godkännande av röstlängden.
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 6. Frågan om föreningens extrastämma blivit utlyst i behörig ordning.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
§ 8. Val av ny ordförande
§ 9. Val av ny kassör
§ 10. Mötets avslutande.

Vi kommer att uppmärksamma det utomordentliga arbete som de avgående ledamöterna levererat i föreningens tjänst. Var gärna med och applådera, det är de verkligen värda!

Vi skall också hinna med en kopp kaffe med lämpligt tilltugg innan vi går hem.

Alla medlemmar i Örsås/Revesjö fiberförening önskas Välkommen!