Extrastämman stämde!

Till att börja med: Glad Lucia!

Måndagskvällen den 12/12, kvällen före Lucia, blev en historisk  afton. Det blev det ögonblick då Örsås/Revesjö FiberFörening fick två nya komponenter i det väloljade maskineri som kallas för styrelsen. Frank tog över ordförandeklubban efter Ove, och Maria axlade Lisbeths mantel. Välkommen till Frank och Maria, och hjärtligt tack till Ove och Lisbeth. De har gjort en fullständigt remarkabel insats under de år som gått! Lisbeth hjälper Maria att komma i gång med de specialiteter som ingår i vår ekonomihantering, medan Ove blir kvar i styrelsen som ordinarie ledamot för att som bäst kunna lotsa in Frank i ordförandeskapet.

Hela styrelsen står upp och applåderar både kommande och avgående!

Felaktiga autogirodragningar!

Vi har blivit utsatta för en felaktighet i vår autogirohantering. Det innebär att en del av våra medlemmar har fått en dragning för ett kvartal i stället för den beställda månadsbetalningen. Vi kommer att korrigera detta så fort det låter sig göras! Vi ber om ursäkt för allt besvär detta kan medföra! Felet ligger, så vitt vi kan bedöma, hos vår leverantör av ekonomitjänster alternativt leverantören av girotjänster. Vi avser att reda ut det så fort det bara går!

Vi återkommer med mer upplysningar så fort vi vet mer!

Lystring! Extra stämma! Måndag 12/12, 2016 18:00

På grund av förändringar i styrelsens sammansättning måste vi utlysa extra stämma.
Den hålls i Örsåsgården (bottenvåningen), måndagen den 12 december 2016, kl 18.00.

På dagordningen står bara följande punkter:

§ 1. Mötets öppnande.
§ 2. Val av ordförande vid stämman.
§ 3. Val av sekreterare vid stämman.
§ 4. Godkännande av röstlängden.
§ 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
§ 6. Frågan om föreningens extrastämma blivit utlyst i behörig ordning.
§ 7. Fastställande av dagordningen.
§ 8. Val av ny ordförande
§ 9. Val av ny kassör
§ 10. Mötets avslutande.

Vi kommer att uppmärksamma det utomordentliga arbete som de avgående ledamöterna levererat i föreningens tjänst. Var gärna med och applådera, det är de verkligen värda!

Vi skall också hinna med en kopp kaffe med lämpligt tilltugg innan vi går hem.

Alla medlemmar i Örsås/Revesjö fiberförening önskas Välkommen!

Vårt telefonnummer

Vår telefonsvarare har kopplats bort av någon anledning. När du ringer vårt telefonnummer får du ett meddelande som säger att detta nummer inte är aktivt.

Vi håller på att felsöka (tillsammans med Net@Once) och räknar med att det skall fungera igen snart!

Under tiden får vi hänvisa till vårt kontaktformulär.

Vi är ledsna över det bekymmer detta kan orsaka, och lovar att vi gör allt vi kan för att rätta till det!

Telias nedläggning av telenätet.

Telias nedläggning av telenätet i vårat närområde håller på att genomföras.

Vi har precis fått tidsramen för nedläggningen.

Kommun Station/Ort Övergångsdatum

SVENLJUNGA REVESJÖ 2017-09-30

SVENLJUNGA TITTEBO 2017-09-30

SVENLJUNGA ÅGÄRDE 2017-09-30

SVENLJUNGA ÖRSÅS 2017-09-30

Med anledning av ovan information vill vi i fiberföreningen meddela att vi just nu håller på att projektera för några nya anslutningar och i samband med det vill vi även informera icke anslutna i området att det finns möjlighet att gå med nu för att få indraget fiber.

Vi skickar ut denna information p.g.a. att vi inte kommer att ansluta nya varje år utan det kommer efter denna omgång att dröja.

Så är du intresserad av att få fiber indragen så är det bråttom att anmäla sitt intresse.

Eller senast  30/9-2016

Du kan skicka mail till styrelsen på www.orff.se

Eller prata med områdesrepresentanten i ditt område.

Våra områdesrepresentanter: Harald Johansson Hultet, Birgitta Ask Sjöslätten,                Berit Ivarsson Bergagärde, Lennart Torstensson Rydshult, Håkan Robertsson Paradiset,  Sune Odqvist Axelfors, Bengt Skoglund Flenstorp, Anette Bengtsson Röstorp,                        Karl-Åke Carlen V Ugglebo, Magnus Josefsson Ugglebo, Sture Thorsson Enesbo,                  Jan-Åke Hansson Sjöbo, Ronny Johnsson Örsåsbyn, Martin Lagerqvist Bullsäng,                  Sune Johansson Åstafors/Strömsfors, Maria Andersson Änglarp.

 

Med vänliga hälsningar

Örsås Revesjö Fiberförenings styrelse.

Vid trasig fiber utsidan huset.

Den här årstiden är det en del som byter fasad på huset eller som målar om. Då kanske fiberdosan på utsidan huset behöver lossas, och det har hänt några medlemmar att fibern har gått sönder, därför vill vi informera om hur du går till väga i så fall.

Överlämningspunkten mellan förening och medlem är kontakten i dosan på utsidan huset, så om skadan är på föreningens kontakt eller kabel så ska vår servicepartner svetsa om kontakten, kostnaden för det arbetet belastar medlemmen. Kontakta i så fall oss  via mail , så kontaktar vi vår servicepartner som i sin tur kontaktar dig.

Är skadan på medlemmens sida alltså på kabeln som går in till huset så ansvarar medlemmen själv för den kabeln.

Vi har ingen egen organisation i vår förening för att lösa installation och utbyten utan varje medlem ansvarar själv för underhållet av sin utrustning.

Det vi kan rekommendera är att ni kontaktar en elektriker som kan hjälpa till.

Tänk på att vara försiktiga och inte titta i änden på kabeln då det är osynligt ljus i fibern som kan vara skadligt för ögonen.

mvh

Styrelsen

 

Glöm inte årets viktigaste stämma!

Den 24 maj kl.19.00 är det dags för fiberföreningens stämma,

som kommer att vara i Karkashults bygdegård.

För att säkerställa föreningens fortlevnad så behöver vi  förnya styrelsen, då flera önskar sluta efter sex års arbete.

Vi hoppas att det finns några som är intresserade att hitta möjligheter med nya tjänster och andra idéer. Vi behöver ny energi i styrelsen!

Så är du intresserad eller vet någon som skulle passa, hör av dej.